O proxecto

Os palcos de música son símbolos da vida en comunidade que se tece ao redor da festa en moitos lugares, parroquias e localidades do territorio galego. A súa presenza aínda hoxe no campo da festa testemuña os cambios nos ecosistemas sociais, económicos e culturais dos territorios nos que se sitúan. En tanto repositorios materiais de memorias e saberes locais,  os palcos de música son, ademáis, un bo exemplo de esa arquitectura vernácula popular galega que habitualmente queda fóra dos debates patrimoniais ao ser considerados polos discursos autorizados como exemplos de «feísmo» urbanístico e, por tanto, exentos de valor e/ou necesidade de protección.

PALCOS é un proxecto de investigación que pretende mapear, catalogar e documentar os palcos de música espallados polo territorio galego. Buscamos palcos vivos, reapropiados, fósiles ou lembrados. Interésannos especialmente aqueles palcos modestos de bloques, ladrillos ou formigón —rebocados ou sen rebocar, con ou sen ornamentación, en bo ou mal estado—construídos entre a década de 1970 e os anos 2000 para acoller ás novas formacións musicais e que hoxe, en moitos casos, se encontran en desuso.

Tamén queremos recoller as historias, memorias e relatos que circulan ao seu redor. Para iso estamos a desenvolver unha plataforma web na que a cidadanía poderá contribuír coas súas vivencias e experiencias nos palcos e nas festas populares. A información recollida estará xeolocalizada e dispoñible en acceso aberto para a súa consulta.

PALCOS. Cultura material e festa na paisaxe rururbana galega é un proxecto do Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT, CSIC)  financiado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Gonzar, O Pino, A Coruña